CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW
Inwestycja w przyszłość Dziecka?
Autor: Waldemar Jednoróg

Inwestycja w przyszłość Dziecka?

Jeszcze niedawno tzw. “umiejętności miękkie” były uważane za “gorsze” i mniej istotne. Obecnie ten podział się zaciera, a pracodawcy często zwracają większą uwagę właśnie na ten rodzaj kompetencji. Dlaczego? Bardzo często łatwiej nauczyć pracownika umiejętności twardych niż inwestować w rozwój jego zdolności miękkich.

Co to są kompetencje miękkie i twarde? Kompetencje twarde to cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Można je potwierdzić dyplomami, certyfikatami, świadectwami… lub podczas kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego. Do tej grupy kompetencji zaliczamy przede wszystkim posiadaną wiedzę i umiejętności. Przykłady: Znajomość języków obcych lub wiedza specjalistyczna. Kompetencje miękkie dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych.

Wymieńmy zatem niektóre z kompetencji miękkich, które jak wskazują badania LinkedIn coraz częściej są poszukiwane przez pracodawców:
• komunikatywność i umiejętność pracy w grupie
• odporność na stres
• praca pod presją czasu
• logiczne myślenie
• duża kreatywność innowacyjność
• łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu
• organizacja pracy
• wysoka kultura osobista
• łatwość w nawiązywaniu relacji
• chęć do nauki i samorozwoju
• otwartość na zmiany
• umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki

Co muzyka ma z tym wspólnego?
Oczywiście muzyka, doskonalenie się w sztuce gry na instrumencie czy śpiewu może stanowić przykład kompetencji twardych. Jednak przyjazne, bezstresowe muzykowanie, umuzykalnianie dzieci w grupie może mieć także wpływ na rozwój kompetencji miękkich.
Dla przykładu praca w grupie nad muzycznym projektem artystycznym stymuluje możliwość wyrażania siebie, skłania do wymiany doświadczeń, do samo-oceniania oraz wyrażania opinii na tematy artystyczne. Muzyka na ogół też rozszerza przestrzeń społeczną, w której dziecko funkcjonuje, przez to ma ono większą liczbę przyjaciół, poznaje nowych ludzi np. przy okazji koncertów, wyjazdów na konkursy, warsztaty muzyczne czy wymiany młodzieżowe. To natomiast rozwija KOMUNIKATYWNOŚĆ.
Przygotowywanie dzieci do występów publicznych oraz koncertów jest związane z pracą nad pokonywaniem stresów i lęków z tym związanych - na ogół występy grupowe rozładowują te emocje. Podczas zajęć młodzież nieustannie prezentuje swoje umiejętności w gronie rówieśników, co także wzmacnia ODPORNOŚĆ NA STRES.
Każdy muzyk... mały czy duży... regularnie ma sytuację pracy pod presją czasu. Nagły koncert, występ dla rodziny, przygotowania do koncertu, wykańczanie poziomu artystycznego wobec konkretnej daty występu... PRACAPOD PRESJĄ CZASU – dla muzyka to codzienność.
W muzyce jest tak naprawdę bardzo dużo dźwiękowej matematyki. Podziały rytmiczne, proporcje tonów, całych tonów i fale akustyczne bazują na strukturach matematycznych. Dlatego w starożytności wybitni myśliciele, matematycy byli także teoretykami muzyki. Zatem proces pracy nad muzyką zarówno od strony techniki gry, jaki i ogólnych koncepcji sprzyja stymulacji LOGICZNEGO MYŚLENIA.
Kreatywność to cecha, którą szczególnie można rozwijać poprzez muzykę i muzykowanie. Tu jednak dużo, zależy od systemu edukacyjnego oraz umiejętności nauczyciela. Praca nad precyzyjnym odtwórstwem nie rozwija tej kompetencji. Np. w Szkołach Muzycznych Yamaha od pierwszych lekcji rozwija się u dzieci umiejętność samodzielnego improwizowania, aranżowania oraz komponowania. Młodzież uczestniczy także w tworzeniu projektów muzycznych oraz aktywnie je współtworzy oraz wysuwa własne propozycje.
KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ