CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW
Nowoczesna szkoła... innowacyjna, kreatywna  i TIKowa
Autor: Joanna Gadomska

Nowoczesna szkoła... innowacyjna, kreatywna i TIKowa

Otaczający nas świat zmienia się w szybkim tempie. Na każdym kroku napotykamy coraz to nowsze technologie, które jeszcze niedawno były poza naszym zasięgiem lub oglądaliśmy je tylko w filmach science-fiction, a dziś, są na wyciągnięcie naszej ręki. Pojawiają się nowe profesje i zawody, o których jakiś czas temu, nikt nie słyszał, inne natomiast są wykluczane z rynku pracy. Zmienia się świat, zmieniają się ludzie, dlatego powinna zmieniać się również i szkoła. Dlaczego? Aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością. Czego potrzebuje dziś nasza szkoła? Jak powinna się zmieniać, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pokoleń?

Nowoczesna szkoła powinna przygotować młodych ludzi do dorosłego życia, aby odnajdywali się w otaczającym ich świecie, pełnym nowoczesnych gadżetów i technologii, świecie zmieniającym się szybko i nieustannie. Nowoczesna szkoła powinna również kształcić u uczniów aktywność, kreatywność, otwartość i współpracę z innymi. Tylko ludzie aktywni, o otwartych umysłach są w stanie poradzić sobie ze zmieniającym się światem.

Aby uczeń łatwo odnajdywał się w świecie nowoczesnych technologii, w szkole powinien nauczyć się korzystania z nich. To szkoła powinna być pierwszym miejscem, w którym uczeń powinien mieć kontakt z nowościami informatycznymi, tutaj powinien je poznawać i uczyć się je obsługiwać, aby nie budziły one strachu czy lęku podczas ich używania. Podstawa programowa obowiązująca w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zawiera spis umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń w trakcie kształcenia ogólnego w szkole. Wśród wszystkich cennych umiejętności znalazły się również takie, jak: sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi oraz bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni. Szkoła ma zatem za zadanie przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Na każdej lekcji, oprócz przekazywania wiedzy czysto przedmiotowej, nauczyciele powinni stwarzać dla uczniów warunki sprzyjające nabywaniu TIK-owych umiejętności – posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi, używania aplikacji komputerowych, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z zasobów dostępnych w Internecie oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Dziś, w czasach, kiedy uczniowie posiadają swoje smartfony ze stałym dostępem do Internetu, wykorzystajmy je jako cenne pomoce dydaktyczne, które rozwijają ciekawość i aktywność uczniów. Pozwólmy uczniom korzystać na lekcji z nowoczesnych technologii, oczywiście wszystko w racjonalnych proporcjach, aby celem lekcji nie było korzystanie z technologii, lecz lepsze zrozumienie omawianego zagadnienia, dzięki użyciu narzędzi TIK. Na rynku dostępnych jest wiele bezpłatnych aplikacji na smartfony, z których w sposób aktywny można korzystać na lekcji. Świat idzie do przodu, zmienia się, więc nasze metody pracy i pomoce dydaktyczne powinny również się zmieniać i wyjść naprzeciw nowoczesności. TIK stosowany na lekcji bardziej aktywizuje i motywuje uczniów do samodzielnej pracy, a także stwarza warunki do współpracy, uczenia się od siebie oraz udzielania sobie wzajemnego wsparcia. Dzięki TIK uczniowie mogą poznawać i przyswajać nową wiedzę wszystkimi posiadanymi kanałami percepcji – oglądając, także w trójwymiarze, słysząc i samodzielnie wykonując pewne zadania, co rozbudza w nich większe zainteresowanie nauką.

Nowoczesna szkoła, to nie tylko nowoczesny sprzęt w placówce. Bardziej niż nowoczesnych technologii, nasze szkoły, potrzebują jednak innowacyjnych i kreatywnych nauczycieli. Nauczycieli, którzy pracują z pasją i zaangażowaniem. Nauczycieli, którzy wspomagają uczniów w ich rozwoju, zachęcają do działania, którzy są dla swoich uczniów partnerami, mentorami, doradcami, inspiratorami. Nauczycieli, którzy wyzwalają kreatywność uczniów, pobudzają do aktywności. Nauczycieli, którzy są prekursorami nowego spojrzenia na szkołę i edukację, nauczycieli innowacyjnych, którzy nie boją się nowości i wprowadzania zmian.
 
KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
Na dwa głosy
W szkole. Dzień jak co dzień. No, prawie...
Myśleć wizualnie, czyli JAK?
Jakie funkcje może spełniać myślenie wizualne?
Inwestycja w przyszłość Dziecka?
Zapraszamy Was na cykl artykułów wybitnych specjalistów ...
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ