CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW
Pedagogiczne inspiracje w konińskiej "dziewiątce"

Pedagogiczne inspiracje w konińskiej "dziewiątce"

Szkoła powinna być miejscem, w którym tworzy się jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów. Niewątpliwie pierwszy etap nauki jest bardzo ważnym i istotnym okresem dla dalszego rozwoju dziecka – pewnego rodzaju fundamentem, ale także na tym właśnie etapie można sprawić, że będzie ono lubiło szkołę i wykorzysta w procesie uczenia się swoją naturalną ciekawość świata. Każdy człowiek posiada własny potencjał, dlatego należy zawsze zwracać uwagę na jego indywidualne możliwości i umiejętności, co jest jednym z najważniejszych zadań szkoły.

SP 9 od wielu lat zajmuje się integracją i można powiedzieć, że jest w tym zakresie liderem w rejonie konińskim. Uczniowie niepełnosprawni mogą uczęszczać nie tylko do klas integracyjnych, ale także specjalnych, gdzie uzyskują fachową pomoc specjalistów i mogą korzystać z dostosowanej do ich potrzeb bazy dydaktycznej. Praca w klasach I – III, a tym bardziej w oddziałach integracyjnych, wymaga od nauczyciela szukania różnych sposobów wyrównywania szans oraz zapobiegania trudnościom dydaktycznym i wychowawczym. Jednocześnie jako placówka zmierzamy w stronę innowacyjności i chcemy inspirować się niestandardowymi rozwiązaniami, które zwykle oferują szkoły prywatne. Zamarzyło nam się, aby zaoferować uczniom i rodzicom nową jakość edukacji, odbiegającą od pruskiego modelu szkoły, który nadal jest w Polsce popularny. W naszej placówce panuje dobry klimat dla tego typu przedsięwzięć, od dwóch lat intensywnie się szkolimy, odwiedzamy szkoły prywatne, w tym również demokratyczne – gdzie uczeń sam organizuje swój proces dydaktyczny.
Zainspirowani założeniami kształcenia i wychowania według Planu Koncepcji Daltońskiej i Budzącej się Szkoły postanowiliśmy napisać innowacje, w których główny akcent będzie położony na kształtowanie u uczniów samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności współpracy. Na tych założeniach powstały dwie klasy innowacyjne: jedna klasa pierwsza i jedna czwarta.

 

Będąc wychowawczyniami klasy pierwszej w znacznym stopniu stosujemy metody oparte na aktywności dzieci. Nasi uczniowie mają stworzone warunki sprzyjające swobodnemu i otwartemu myśleniu, które rozwija ich kreatywność. Podczas zajęć dzieci budują pozytywne relacje rówieśnicze, zaufania i uznania. Każdy tydzień rozpoczyna się spotkaniem w kręgu, gdzie uczniowie są zapoznawani z blokiem tematycznym oraz zadaniami do wykonania w danym tygodniu. Dzieci planują swoją pracę na tygodniowej tablicy zadań. W tym dniu również zostają dobrani w pary, w których pracują do końca tygodnia. W toku realizacji różnych zadań uczniowie są łączeni w większe grupy. W naszej pracy wykorzystujemy pomoce planu daltońskiego, czyli: kalendarz z dniami tygodnia, plan dnia, tablica obowiązków, tygodniowa tablica zadań, zegar daltoński i sygnalizator. Od początku roku szkolnego uczniowie stopniowo byli zapoznawani z metodami i pomocami daltońskimi. W drugiej połowie września potrafili już samodzielnie planować zadania na tygodniowej tablicy zadań oraz starali się dobrze wywiązywać z cotygodniowych obowiązków i uczyli się wzajemnej współpracy. Podczas zajęć dzieci wdrażane były do samokontroli oraz korygowania ewentualnych błędów koleżanki czy kolegi z pary. Ich zaangażowanie w te przedsięwzięcia i sumienność, z jaką podejmują się zadań, przerosła nasze oczekiwania. Realizując proces edukacyjny staramy się być dla naszych uczniów partnerami w zdobywaniu wiedzy, a nie tylko mentorami, czyli z kultury nauczania i pouczania przechodzimy do kultury uczenia się.

 

Planując i organizując oddziały innowacyjne postawiliśmy sobie zadanie, by rozbudzać fascynacje i zainteresowania dzieci, sprawiać, by lubiły się uczyć i nabrały wiary w siebie. Uważamy, że dzieci potrzebują innowacyjnych form nauczania, takich na miarę XXI wieku, które będą w nich rozwijały kompetencje przydatne obecnie i w przyszłości: umiejętności pracy zespołowej i projektowej, komunikacji, zarządzania swoim potencjałem, rozwijania talentów, umiejętności wyznaczania celów, planowania i skutecznego działania na miarę swoich możliwości, a także radzenia sobie z emocjami i ze stresem. Nasza droga „nowej edukacji" dopiero się rozpoczęła, ale gorąco wierzymy w to, że jest słuszna i da w przyszłości dobre owoce.

 
Bogumiła Bartczak, Izabela Śmiechowska 

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie
KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
Letni niezbędnik dla mam
Bywają takie dni w życiu mamy, że jedynym jej marzeniem ...
Witaminy na patyku
Owocowe szaszłyki - bomba witaminowa dla małych i dużych...
Jedyne takie półkolonie w Koninie
Robofantastyczne półkolonie w Koninie... jedyne t...
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ