CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW
Otwarcie przedszkoli w Koninie w dobie COVID-19 - procedury, ograniczenia, dokumenty
Konin Dzieciom
Autor: Konin Dzieciom

Otwarcie przedszkoli w Koninie w dobie COVID-19 - procedury, ograniczenia, dokumenty

Jeszcze do końca tygodnia państwowe przedszkola w Koninie pozostają zamknięte - tak zadecydował po analizie wytycznych ministerialnych i GISu, konsultacjach z rodzicami oraz służbami sanitarnymi prezydent Konina. Do 24 maja przedszkola będą zamknięte, ale już od najbliższego poniedziałku planowane jest wznowienie działalności przedszkoli i otwarcie placówek w Koninie na nowych warunkach wynikających z wytycznych i rozporządzeń określających zasady funkcjonowania placówek dydaktyczno-wychowawczych w dobie pandemii koronawirusa.

Od 25 maja przedszkola w Koninie wznawiają swoją działalność

Dostosowanie pracy przedszkoli, wypracowanie procedur, opracowanie stosownej dokumentacji oraz określenie sposobu naboru dzieci do pomniejszonych grup to zadania, z którymi zmierzyć się musi teraz dyrekcja i kadra konińskich placówek. Ich zadanie w najbliższym czasie ma ograniczyć się do organizacji zajęć opiekuńczych w ograniczonym zakresie i najbezpieczniejszej formie. Wiąże się to również z pomniejszoną ilością dzieci w grupach przedszkolnych. W myśl nowych zasad rekrutacji pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców/opiekunów pracujących w służbach medycznych i służbach mundurowych, handlu i firmach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem epidemii koronawirusa oraz pracownicy sektora opieki nad dziećmi.

Poszczególne placówki wypracowują system ochrony bezpieczeństwa swoich pracowników i przedszkolaków i wdrażają procedury określające organizację opieki nad dziećmi. Nie będzie to jednak rzeczywistość znana dzieciom i dorosłym sprzed pandemii - organizacja pracy przedszkoli i opieki nad dziećmi odbiegać będzie od dotychczas znanych form. Przede wszystkim radykalnemu zmniejszeniu ulegnie liczebność grup przedszkolnych. Z sal znikną również dywany oraz wyposażenie, którego z racji jego charakteru nie można wyprać lub skutecznie zdezynfekować - z półek znikną m.in. pluszaki, a dzieci będzie obowiązywał bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i przedmiotów osobistych. Z użycia pozostaną wyłączone place zabaw. Wszystko to i wiele więcej zmian czeka dzieci w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie.

W obecnej sytuacji szalenie ważne staje się mądre i wrażliwe przygotowanie dzieci do nowej, nieznanej im dotąd rzeczywistości - rozmowa, wsparcie, bliskość...

Pierwsze deklaracje wznowienia działalności przedszkoli pojawiły się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych niektórych placówek w Koninie. 

Otwarcie placówki w ograniczonym zakresie zadeklarowała już dyrekcja Przedszkola nr 10 w Koninie, informując jednocześnie rodziców o ograniczeniach i obowiązkach wynikających m.in. z wytycznych GISu. Zbiór procedur obowiązujących od najbliższego poniedziałku w placówce opublikowany jest na stronie internetowej przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami, które należy złożyć w placówce - to załącznik do Zarządzenia nr 14 z dnia 18. 05. 2020 r. Dyrektora Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie. Dokument określa w sposób bardzo szczegółowy formy organizacji pracy przedszkola oraz zasady obowiązujące pracowników, dzieci i rodziców - procedury  przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, organizacji opieki w placówce,  przygotowywania oraz podawania posiłków, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dzieci, prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć rewalidacyjnych. Strony 9-19 wspomnianego dokumentu to wzory dokumentów dla rodziców - ankiet i oświadczeń niezbędnych w procedurze kwalifikacji dzieci do przedszkola.

"Proszę rodziców dzieci, którzy  po rozmowie telefonicznej zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych o wypełnienie wszystkich  oświadczeń oraz ankiet załączonych we wspomnianym przeze mnie Zbiorze procedur i dostarczenie ich w terminie nieprzekraczalnym do                21.05.2020 tj. czwartek do godz. 15.00. (należy złożyć w zamkniętych kopertach, wrzucając do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem  głównym do przedszkola.)" - informuje Anna Kurzawa - dyrekcja Przedszkola nr 10 w komunikacie na stronie internetowej placówki

Informację o planowanym otwarciu od 25 maja opublikowała również dyrekcja Przedszkola nr 4 w Koninie i przygotowała dla rodziców film instruktażowy, który szczegółowo wyjaśnia nowe zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w placówce. "Film ma jedynie na celu pokazanie nowej rzeczywistości związanej przede wszystkim z przyprowadzeniem i odbieraniem dzieci z placówki. Dla wszystkich, którzy nie zadeklarowali chęci pobytu w przedszkolu, będziemy nadal służyć wsparciem w pracy zdalnej." - podkreśla dyrekcja przedszkola i apeluje do rodziców, aby skorzystali z możliwości opieki nad dzieckiem w przedszkolu tylko w sytuacji bezwzględnej konieczności. Film możecie obejrzeć >TUTAJ< natomiast szczegółowe procedury obowiązujące w przedszkolu od najbliższego poniedziałku opublikowane są na stronie internetowej placówki.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zostali poinformowani telefonicznie o możliwości złożenia deklaracji uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja. "Ze względów organizacyjnych, obostrzonych wieloma rygorami, nie będzie możliwości zapisania dziecka w późniejszym terminie" - zaapelowała dyrekcja przedszkola w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej placówki i poprosiła rodziców, aby złożyli stosowne deklaracje i dokumenty szczególnie w sytuacji braku pewności, że zapewnią swoim dzieciom opiekę np. w czerwcu.

Niezależnie od tego, ile placówek przedszkolnych zostanie otwartych od najbliższego poniedziałku i wznowi swoją działalność - jedno jest pewne...

przestrzeń relacji, architektura wyposażenia, forma pracy przedszkoli naznaczona będzie w najbliższym czasie reżimem sanitarnym i dystansem społecznym


Dla dzieci, nauczycieli, rodziców...

nie będzie to powrót do znanych, zaakceptowanych, ukochanych przestrzeni przedmiotowo-osobowych


Głęboko wierzymy jednak, że pedagogiczna mądrość kadry przedszkoli i ludzka wrażliwość personelu placówek pozwolą otoczyć szczególną opieką najmłodszych w tym tak trudnym dla nich czasie zmian.

Wiemy również, że...

Wy - Kochani Rodzice - przygotujecie swoje dzieci do tego trudnego powrotu najlepiej jak tylko potraficie!

KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ