CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW
Wspieramy Mamy - drugie spotkanie
Konin Dzieciom
Autor: Konin Dzieciom

Wspieramy Mamy - drugie spotkanie

Poznaj Siebie i odkryj wewnętrzną moc

Po raz drugi ponad 20 kobiet spotkało się w jednym miejscu, aby uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach rozwojowych z cyklu WSPIERAMY MAMY zorganizowanych przez Fundację Konin Dzieciom.

Czym dla mnie jest “asertywność”?

Co w rzeczywistości oznacza pojęcie “asertywność”?

W jakim stopniu ja jestem asertywna?

Jak mogę pielęgnować w sobie moją asertywność?

Jaki związek ma asertywność z empatią, samoświadomością i akceptacją siebie?

Jakie są determinanty mojej asertywności i poczucia własnej wartości - kto i co ma na nią wpływ?

Te i tym podobne pytania i refleksje pojawiały się w miniony poniedziałek podczas kolejnego spotkania warsztatowego z cyklu WSPIERAMY MAMY. Tym razem spotkanie przybrało postać rozmowy w kręgu i treningu asertywności, a poprowadziła je Iwona Michalak-Jędrzejczak z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji EMPATIA w Koninie.

“Bez podpowiedzi…” - niecodzienne przywitanie i zapoznanie się.

Spotkanie rozpoczęła nietypowa forma przedstawienia się i zabawa integracyjna rozładowująca napięcie emocjonalne w grupie i zdystansowanie się uczestniczek spotkania od doświadczeń mijającego dnia, ale jej celem było również stworzenie okazji do poznania imion i określeń wszystkich uczestników warsztatów.

Teraźniejszość i przyszłość “ujęte” w kartach

Metaforyczne karty Klanza pozwoliły uczestniczkom warsztatów na krótką refleksję nad swoją teraźniejszością i aktualnym miejscem w przestrzeni społeczno-zawodowej. Za pomocą alegorycznych obrazów ujętych na kartach, portretów, kolorów i nadanych im indywidualnie znaczeń i interpretowanych emocji kobiety mogły w grupach przedstawić pozostałym uczestniczkom subiektywną ocenę swojej aktualnej sytuacji prywatnej i publicznej oraz towarzyszące jej uczucia, niepokoje i potrzeby. Kreatywna forma kart Klanza pozwoliła również na przedstawienie jednego celu - pragnienia dotyczącego ich przyszłości oraz wyznaczenie sobie kilku czynników, które mają decydujący wpływ na realizację owego marzenia. Cel może być prozaiczny - to te drobne marzenia i potrzeby stanowią niekiedy o poczuciu szczęścia i samorealizacji oraz bywają “punktem wyjścia” to bardziej złożonych zmian w życiu człowieka.

W jakim stopniu Ty masz wpływ na te elementy, których potrzebujesz, aby osiągnąć swój cel? To pytanie staje się kluczowe w procesie realizacji własnych potrzeb tak, aby marzenia stały się realnym celem, a ich realizacja była osiągalna i satysfakcjonująca. Uświadomienie własnej sprawczości i swojego wpływu na realizację własnych założeń powinno być punktem wyjścia w procesie samorozwoju.

Najtrudniejszym elementem w procesie wyznaczenia własnego celu rozwoju oraz zachowania własnej autonomii i asertywności jest jednak uświadomienie sobie własnych potrzeb i zbudowanie poczucia własnej wartości. Bowiem, zgoda z samym sobą determinuje właściwie pojętą asertywność w relacjach interpersonalnych, w przestrzeni prywatnej i zawodowej, w procesie samorozwoju.

Zamień negatyw w pozytyw

Prowadząca trening i warsztaty - Iwona Michalak-Jędrzejczak zainicjowała refleksję uczestniczek zajęć nad tym, jakie osoby i sytuacje miały w ich życiu decydujący wpływ na ich samoocenę, rozwój oraz poczucie samorealizacji. Analiza tego, kto i co wpłynęło na to, w jakim “miejscu” na “linii życia” uczestniczki warsztatów są pozwoliło im na prywatną reminiscencję i odnalezienie tych punktów, które budowały ich poczucie własnej wartości.

Z czego jesteś dumna… to najtrudniejsze pytanie warsztatów, które wzbudziło najwięcej emocji i pozwoliło na odkrycie tak wielu potrzeb, niepokojów, trudnych ocen własnej sytuacji.

PRZYTUL SIEBIE

DOCEŃ SIEBIE

POZNAJ SWOJĄ WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ

ODPUŚĆ W SYTUACJACH NA KTÓRE NIE MASZ WPŁYWU

UZNAJ STRATĘ

Ćwiczenia praktyczne realizowane pod kierunkiem terapeuty Iwony Michalak-Jędrzejczak miały na celu uwrażliwienie uczestniczek na  ich potrzeby i pragnienia, wypracowanie konstruktywnej oceny własnego potencjału oraz zbudowanie pozytywnego obrazu siebie. Przeprowadzony trening budowania pozytywnej samooceny skoncentrowany był również na technikach komunikacji intrapersonalnej - autorefleksji i pracy indywidualnej w obszarze samorozwoju, diagnozy i akceptacji własnych umiejętności i naturalnych ograniczeń oraz asertywności i planowania ścieżki rozwoju i jej priorytetów.

Spotkanie uświadomiło uczestniczkom, iż asertywność pozostaje w centrum pomiędzy uległością a agresywnością i jest głęboko skorelowana z akceptacją siebie. Ta właściwa ocena własnych możliwości, potrzeb i pragnień oraz osobistego wpływu na określoną sytuację może znacząco determinować postawę asertywną w sytuacjach intra- i interpersonalnych. Bowiem uświadomienie sobie, czym de facto jest asertywność pozwala na bardziej głębokie budowanie relacji i świadomy proces samorozwoju - w zgodzie ze sobą, wewnętrznymi pragnieniami i emocjami, w akceptacji i szacunku do potrzeb innych osób. Pozwala również na uznanie siebie i innych osób w procesie przyjmowania krytyki oraz komplementów, reagowania w sytuacjach problemowych i rozwiązywania konfliktów bez postawy agresywnej lub uległej.

tekst: Kamila Lorek
fotografia: Anna Szwacińska

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Konina.

KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
Urodziny Zofii Urbanowskiej
Zlot Zosiek, Bitwa na Rymy, film „Gucio Zaczarowan...
Urodziny Zofii Urbanowskiej w Koninie
Zlot Zosiek, film „Gucio Zaczarowany”, tort ...
40. Rajd dla Dzieci
Zapraszamy na bardzo rodzinny rajd z PTTK Konin.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ