CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW

Bezpłatne szkolenia: Akademia Terapeuty dziecka ze spektrum autyzmu

Bezpłatne szkolenia: Akademia Terapeuty dziecka ze spektrum autyzmu
online
12.02.2021 godz: 17:30 do 20:00
13.02.2021 godz: 09:30 do 13:30
14.02.2021 godz: 10:00 do 14:00
19.02.2021 godz: 18:00 do 20:30
20.02.2021 godz: 10:00 do 14:00
21.02.2021 godz: 10:00 do 14:00

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Zdobądź 10 certyfikatów oraz Dyplom Terapeuty dziecka ze spektrum autyzmu!

Dwa zjazdy online trwające po trzy dni!

Pierwszy zjazd on-line: 12 - 14 lutego 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)

12.02.2021 - godz. 17:30 - 20:00
13.02.2021 - godz. 09:30 - 13:30
14.02.2021 - godz. 10:00 - 14:00

Drugi zjazd on-line: 19 - 21 lutego 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)

19.02.2021 - godz. 18:00 - 20:30
20.02.2021 - godz. 10:00 - 14:00
21.02.2021 - godz. 10:00 - 14:00

Szkolenie to aż  70 godzin dydaktycznych szkoleń oraz e-learning (kompetencje kluczowe)

Tematyka cyklu spotkań:

1. Charakterystyka dzieci ze spektrum autyzmu w trzech obszarach funkcjonowania.
2. Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem.
3. Przegląd metod terapii dzieci z autyzmem.
4. Wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
5. Stymulowanie funkcji poznawczych – holistyczne ujęcie potrzeb dziecka.
6. Zaburzenia komunikacji dzieci z autyzmem – kształtowanie systemu językowego.
7. AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna.
8. Teoria umysłu u dzieci z ASD – ćwiczenia czytania umysłu dla dzieci z autyzmem.
9.Trening Umiejętności Społecznych –TUS.
10. Inspiracje terapeutyczne – projektowanie i tworzenie pomocy terapeutycznych.

Wymagania wstępne (konieczne):
- wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
-  wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
-  po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .


Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

SZCZEGÓŁY I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDZIECIE >>TUTAJ<<


Źródło informacji >wydarzenie Facebook<
KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ