CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 „Nie ma dziecka, jest człowiek”

to słowa Janusza Korczaka, które stały się inspiracją do pracy
nad projektem dotyczącym praw dziecka.

W Polsce to właśnie on nawoływał do podmiotowego traktowania małych obywateli. Sporo się od tamtej pory zmieniło na lepsze w kwestii traktowania dzieci, ale wciąż jest mnóstwo do zrobienia.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka jest tożsamy z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka i jest to święto przypadające 20 listopada.

A dlaczego akurat 20 listopada? Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dokładnie 20 listopada 1989 r. Warto podkreślić, że inicjatorką tego dokumentu była właśnie Polska.

Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że PRAWA DZIECKA nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Prawa osobiste
 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
 • prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
Prawa socjalne
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 Prawa kulturalne
 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.
 
Głównymi aktami prawnymi, które mówią o prawach dziecka w Polsce są:
 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
  Jej treść znajdziecie TUTAJ
 3. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci – Tekst TUTAJ
 4. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka – Tekst TUTAJ
Tu podajemy ważne numery telefonów, które mogą się przydać.
 

800  12 12 12 – RZECZNIK PRAW DZIECKA
116  111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  
DBAJMY O DZIECI! heart
KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
Zaplanuj Dzień Dziecka z Bricks 4 Kidz
Zapraszamy na odlotowe warsztaty z klockami Lego®.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ