CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW

Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości - warsztaty ON-LINE przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)

Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości - warsztaty ON-LINE przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)
on-line
Projekt pod nazwą „Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)“ realizowany jest przez Fundację W Spektrum Życia a finansowany przez Miasto Konin.

Zapisy na DARMOWE warsztaty on-line

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza rejestrowego https://wspektrumzycia.pl/projekty/

Zapisy można kierować tez na adres e-mailowy Fundacji: wspektrumzycia@gmail.com W tytule e-maila prosimy napisać „Warsztaty cz. I”, a w treści e-maila podać: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Oddzwonimy w celu potwierdzenia rejestracji. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania prosimy dzwonić pod nr telefonu: 502 032 873.

Warsztaty poruszą problematykę usamodzielniania i uzawodowienia Osób w spektrum autyzmu. Wykład na temat problematyki usamodzielniania oraz zatrudniania osób w spektrum autyzmu poprowadzi Pani Renata Werpachowska z Fundacji SYNAPSIS dla dzieci dorosłych z autyzmem, która od 26 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) ma doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, pracy z rodziną i otoczeniem osób w spektrum autyzmu.

Poruszane tematy:

1. Jakie potrzeby osobom z ASD zaspokaja praca?
2. Jak ćwiczyć w życiu codziennym, umiejętności potrzebne w pracy u osób z ASD ?
3. Czym dla człowieka jest praca?
4. Czy wszystkie osoby z ASD mogą pracować?
5. Jak pracę postrzegają osoby z ASD?
6. Jak przygotować dzieci i młodzież z ASD do pracy?
7. Jak zbudować infrastrukturę potrzebną do przygotowania do pracy osób z ASD?

Planowany jest pokaz filmu o Pracowni Rzeczy Różnych w Wilczej Górze oraz film „Mój pierwszy dzień w pracy” o funkcjonowaniu w pracy osoby z Zespołem Aspergera.

Wsparciem naukowym dla uczestników będzie Anna Kostiukow – dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, manager zoz, absolwentka zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób niepełnosprawnych, Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu na innych uczelniach wielkopolskich. Pani dr Anna Kostiukow poprowadzi wykład pt. „Neurorozwojowe zaburzenia ze spektrum autyzmu w świetle współczesnej wiedzy”.

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy opowie o dostępności konińskiego rynku pracy dla osób w spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami.

Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną ankiety/wywiady grupowe dotyczące potrzeb związanych z zatrudnieniem osób z ASD. Wyniki badań zostaną przeanalizowane celem powstania dokumentu mającego na celu rekomendację do podjęcia konkretnych działań mających na celu poprawę dostępności osób z ASD do rynku pracy. Będziemy mogli też swobodnie podyskutować.
 

Informujemy, że administratorem danych jest Fundacja W Spektrum Życia z siedzibą 62-500 Konin ul. Bema 6/7, adres e-mail: wspektrumzycia@gmail.com Pozyskane za pośrednictwem korespondencji e-mailowej dane będą wykorzystane tylko w celu umożliwienia udziału w warsztatach, a także nawiązania osobistego kontaktu w przyszłości z osobami, które wyrażą na to zgodę (art. 6 ust. 1 RODO). Dane będą przekazywane jedynie podmiotom współpracującym z konieczności przewidzianej prawem lub wykonywaną działalnością. Dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszej informacji i uzupełnieniem formularza zgłoszeniowego. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Ich przechowywanie potrwa 5 lat od zebrania. W każdym momencie możliwe jest usunięcie lub modyfikacja danych w bazie. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: wspektrumzycia@gmail.com. Osoby podające dane mają prawo do ich dostępu, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziły zgodę) do innego administratora danych. W razie potrzeby, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że Uczestnicy warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości przebywający na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3d w Koninie zobowiązani są do zachowania należytego reżimu sanitarnego, a w szczególności do:
• poruszania się na terenie Domu Kultury w maseczce ochronnej
• dezynfekcji rąk, w wyznaczonych do tego miejscach na terenie obiektu zachowania odstępu
2 m między uczestnikami, organizatorami i prelegentami

Po obowiązkowym zdezynfekowaniu rąk zalecamy również założenie rękawiczek jednorazowych.

Zachowanie powyższych standardów sanitarnych jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, organizatorów oraz prelegentów.
KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
Warsztaty dla młodzieży z Konina i okolic
Nie zwlekaj - ilość osób ograniczona a lista już ...
Zaświeć się na niebiesko. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korcza...
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w ramach parkrun - Konin
Na znak solidarności i jedności z osobami z autyzmem ora...
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ